Kreyole Word of the Day: Dansé

Dansé (verb)

Dance

Aswè a nou pral danse lakay Pé Yoyo. (Translation: Tonight we are going dancing at Pé Yoyo’s house.)